דוד בן גוריון

"בית ספר בן גוריון שואף להיות מוסד חינוכי בו כל הבאים בשעריו רואים זה את זה. ראיה זו באה לידי ביטוי בהכרה בכוחות הגנוזים הטמונים בכל אחת ואחד ובהכרות עימם.  בגילוי הכוחות הללו לעיני כל, ובהפעלתם לשם הגשמה אישית, ולשם קידום החברה כולה."

זאת בהשראת דבריו של דוד בן גוריון, אשר אמר:

"בכל איש ואישה גנוזים כוחות אדירים ויש רק לדעת להגיע למקורם, לגלותם ולהפעילם".

סגירת תפריט