תלמידים והורים יקרים,

נהלים, שגרות, גבולות ברורים ואכיפתם, הם מרכיב חשוב ומרכזי בבניית אקלים חינוכי מיטבי, בהבטחת הביטחון האישי של כל תלמיד ומורה, בשמירת זכויותיהם של כל באי בית הספר ובהגדרת חובותיהם.

בית ספרנו הוא מקום בו התלמידים רוכשים ידע, חווים חוויות, סופגים ערכים וקונים כלים להתנהגות נאותה בחברה תרבותית.

מערכת הכללים שלפנינו תסייע לנו להגיע להישגים אישיים ובית ספריים ככל שתתבסס בנורמות ההתנהגות של כל באי ביתנו.

קיומו של קוד התנהגות ואורחות חיים בביה"ס הוא הבסיס ליצירת תרבות שתיצור קהילה מוגנת, הוגנת ומקדמת בביה"ס, ליצירת אקלים המאפשר צמיחה, למידה ומיצוי היכולת האנושית הגלומה בכל תלמיד ותלמידה  וליצירת אווירה נעימה ותומכת.

אנו מצפים מההורים לתת את הדעת ולהתייצב לצד מטרותיה של המערכת ולסייע לילדם לעמוד בדרכי ההתנהגות הנאותות.

להלן עיקר הנהלים ואורחות החיים בבית ספרנו:  "א' ב'- בבית ספר בן גוריון".

שנת לימודים פורייה ומוצלחת,

תמי טל, מנהלת ביה"ס,  וצוות בן גוריון

 

אחריות

חינוך ללקיחת אחריות של כל תלמיד על עצמו ועל סביבתו, הוא אחד מאבני היסוד בבית ספרנו.

איחורים

איחורים  משבשים את מהלך השיעור וגורמים אי נוחות למאחר והפרעה משמעותית לכיתה הלומדת, על כן יש להיכנס לכיתות מיד עם השמע הצלצול, הן בבוקר והן לאחר ההפסקה.

– איחור מוצדק יהיה עקב עניין רפואי עליו תינתן למחנכת הודעה מראש.

– איחורים לאחר אירועי בר/בת מצווה- אינם מוצדקים.

– איחורי הבוקר ואיחורים לאחר הפסקה יירשמו במערכת לניהול אירועי משמעת.

– במקרה של איחור לא מוצדק בן יותר מעשר דקות, התלמיד לא יורשה להיכנס לכיתה.

– חל איסור על התלמידים לחכות למורה מחוץ לכיתה בתחילת שיעור. על התלמידים להמתין למורה בכיתה כשהם ישובים במקומותיהם ומתארגנים לקראת השיעור. תלמיד המחכה למורה מחוץ לכיתה ייחשב כמאחר על כל המשתמע.

אלימות

סביבה אלימה מתייחסת לאלימות על כל סוגיה: פיסית, מילולית והשחתת רכוש.

הכוונה היא לתופעות של:

 1. התנהגות פוגעת של תלמידים כלפי תלמידים אחרים: הכאה, דחיפה, נגיעה פוגעת, קללות, העלבה, איומים, סחיטה, הטלת חרם, פגיעה ברכוש חבר..
 2. התנהגות פוגעת כלפי מורה ואיש צוות: שימוש בשפה חצופה ולא מכובדת כלפי או בנוכחות מורה ואיש צוות, שימוש בטון דיבור מצווה או מזלזל, אי שמיעה להוראות, וכחנות, הבעת מחאה קולנית, אלימות פיסית..
 3. פגיעה ברכוש ביה"ס: השחתת רכוש כגון: קשקוש על שולחנות, קירות, כסאות, פגיעה בסביבה הלימודית.

התנהגויות אלו מהוות קו אדום שאין לחצותו. אנו נעשה הכל כדי שלא ימצאו מקום בתוכנו.

– במקרה של התנהגות אלימה במהלך השיעור, המורה יעצור את השיעור מיד ויבהיר לכל התלמידים שהתנהגות זו לא מקובלת וגוררת עונש.

– אם ההתנהגות הזו חוזרת על עצמה, בין אם על ידי התלמיד הקודם ובין אם על ידי תלמיד אחר, התלמיד יוצא מהכיתה לברור עם איש צוות שיועד למטרה זו. התלמיד יוכל לחזור ללמוד בכיתה אך ורק לאחר התנצלות בפני הנפגע והבטחה שלא יחזור על התנהגותו.

– במקרה של אלימות במהלך ההפסקה, התלמיד יעוכב ולא ייכנס לכיתה עד לברור הנושא, התנצלות בפני הנפגע והבטחה שלא יחזור על התנהגותו.

– כל התנהגות אלימה תגרום נוסף להרחקה המידית מחברת הילדים וליידוע ההורים.

– התנהגות אלימה חוזרת תגרום להשעיה. החזרה לביה"ס תתקיים לאחר שיחה בין התלמיד והוריו לבין מחנכת/מנהלת, תוך ברור התנאים לחזרה לחברת הילדים.

– פעילות אלימה חוזרת ונשנית-  תגרום להשעיה מלימודים על פי החלטת מועצה פדגוגית, דיווח לפיקוח וברור לגבי התנאים לחזרה לחברת הילדים.

ארוחת עשר

ארוחת הבוקר חשובה לילדים ומשפרת הקשבה וריכוז. מומלץ להגיע לבי"ס לאחר ארוחת בוקר. בארוחת עשר על כל תלמיד להביא לעצמו כריך, פרי ומפית קטנה, וכן להצטייד בבקבוק מים (בלבד). הארוחה נעשית בכיתה ובנוכחות המורים. על התלמידים לשבת במקומותיהם במהלך הפסקת האוכל. אין להביא ארוחות חמות לביה"ס. התלמידים מתבקשים לארוז את הארוחה בקופסאות לשימוש חוזר, ולהימנע משימוש בשקיות ניילון, לטובת איכות הסביבה. לא לשכוח: יש להביא ארוחה גם בימי שישי!

בחינות

– תלמידי ביה"ס מכיתה ג' ומעלה, יקבלו בכל תחילת מחצית/שליש לוח מבחנים מפורט הכולל את המבחנים והאירועים לאותה שכבה. לוח המבחנים יחולק לתלמידים, וכן יתלה על לוח המודעות בכיתה. ב

אין לקיים בחינות מיד עם החזרה מחופשה, בימי זיכרון וימי חג.

– על המורה להודיע על החומר למבחן לפחות שבוע מראש. המורה תמקד את התלמידים בידע לו הם נדרשים בבחינה. המורה תחזיר את המבחן שבועיים מהמועד שנכתב.

– במקרה של היעדרות מוצדקת ביום מבחן, על התלמיד להביא אישור על סיבת היעדרותו ביום המבחן, וכן לתאם עם המורה, מיד עם חזרתו לביה"ס, מועד חדש.

מדיניות לגבי היעדרות ביום מבחן עקב חופשה, עדיין לא נקבעה. בשלב זה על התלמיד לתאם מועד חדש.

– אין לפרסם ציוני מבחן ברבים.

– בחינה חוזרת תינתן אך ורק לפי שיקול המורה, ולא באופן אוטומטי. תלמיד שלא הכין את שיעורי הבית במקצוע באופן סדיר, יאבד את זכותו לבחינה חוזרת, במידה ותהייה.

 בטחון

ביה"ס מחויב לשמור על ביטחונם של כל הבאים בשעריו. בביה"ס מספר מרחבים מוגנים במקלט ובחצרות. מדי שנה נערך בביה"ס תרגיל התגוננות. אחת ממורות הצוות משמשת כעב"ט (עוזרת ביטחון). לכל אחד מתלמידי כיתות ו' תפקיד בביצוע התרגיל. במהלך השנה התלמידים מקבלים הכשרה למקרה של זמן אמת.

העירייה דואגת לאבטחת ביה"ס על ידי שומר מחברת שמירה, וכן כיסוי המרחבים הציבוריים ע"י מצלמות. במהלך היום מקיים השומר סריקות ברחבי ביה"ס. במהלך יום הלימודים שער ביה"ס סגור, כניסה מותרת רק לאחר הזמנה מראש והזדהות בפני השומר.

הורים לא מורשים להיכנס לביה"ס במהלך יום הלימודים. כניסת הורים לביה"ס רק כאשר הם מוזמנים ע"י הצוות. במקרה והורה מבקש להעביר לילדו ציוד במהלך יום הלימודים- ישאירו אצל השומר עם פתק ועליו שם וכיתה.

יציאה מבי"ס לפני סיום יום לימודים, רק באישור ובליווי מבוגר.

בטיחות

ביה"ס עושה ככל יכולתו על מנת לשמור על סביבה פיזית בטוחה לתלמידיו ולכל הבאים בשעריו. המורים מקיימים תורנות ונוכחים בהפסקות במטרה לעזור לתלמידים לשמור על הסדר התקין ולמנוע תקלות מכל סוג שהוא. אב הבית פועל לתיקון מפגעים בטיחותיים.

– חל איסור מוחלט על יציאה משטח ביה"ס במהלך יום הלימודים ללא אישור או וליווי. הפרת כלל זה מהווה חציית קו אדום  על כל המשתמע מכך.

– חל איסור מוחלט לנוע ברחבי ביה"ס באופניים, סקייטבורד, רולר בליידס וכד'.

– חל איסור על משחקים גופניים כריצה, משחקי כדור וכד' בכיתות, במסדרונות ובאמפי. הפרת כלל זה מהווה חציית קו אדום על כל המשתמע מכך.

– חל איסור מוחלט על כניסה לאולם הספורט שלא בליווי מורה.

– חל איסור מוחלט על הכנסה או נשיאה או שימוש בחפצים מתכתיים מכל סוג שהוא!

– חובתו של התלמיד להתריע בפני מורי ביה"ס על כל התרחשות אלימה במהלך יום הלימודים.

– חובה להישמע להוראות משמרות הזה"ב (ראו להלן). הפרת כלל זה  מהווה חציית קו אדום על כל המשתמע.

בריאות

משרד החינוך אינו מקצה כבעבר אחות לביה"ס. במקרה של פציעה, ביה"ס מקושר למוקד מיוחד של מד"א.

במהלך שנה"ל יבדקו התלמידים בבדיקות ראיה, שמיעה והערכת התפתחות וגדילה. כמו כן יינתנו מספר חיסונים לפי תכנית רב שנתית של משרד הבריאות. על כל חיסון תימסר הודעה מקדימה להורים. יש להקפיד לשלוח פנקסי חיסונים לפי ההנחיות.

–  אין לשלוח ילד חולה לביה"ס.

– ילד שחלה במהלך יום הלימודים – הוריו יעודכנו ויהיו אחראים לפנותו הביתה.

– אין משחררים ילד לביתו, לפני סיום יום הלימודים, ללא ליווי אחד מהוריו.

– צוות ביה"ס אינו מורשה לתת כל טיפול תרופתי, זאת על פי הוראות משרד החינוך.

– תלמיד שנעדר מביה"ס ליום אחד צריך להביא אישור מהוריו על היעדרותו.

– היעדרות למשך שלושה ימים ויותר, מצריכה אישור רפואי מהרופא המטפל.

הפסקות

הפסקה חשובה להתאווררות ולמפגש חברתי. ההפסקה מתחילה כאשר המורה בכיתה מסיימת את השיעור.

– אין להאריך את השיעור לתוך ההפסקה. יש לאפשר לתלמידים ליהנות מההפסקה כולה.

– מניעת ההפסקה מתלמיד היא עונש חמור אשר יינתן רק לאחר שיקול דעת משותף עם המחנכת.

– במהלך ההפסקה יש לצאת מהכיתה ומהמסדרונות לאמפי או לחצרות, על מנת לאפשר לתורנים לבצע את תפקידם.

– תלמידי שכבות א'- ב' ישחקו אך ורק בחצר המיועדת להם. אין כניסה לתלמידים בוגרים למעט חונכים.

– באמפי מותרים משחקים שקטים.

– אין לרוץ במסדרונות ובאמפי!!! ריצה במסדרונות או בכיתות מסוכנת ומהווה קו אדום על כל המשתמע מכך.

– תלמיד שנתקל בבעיה במהלך ההפסקה, יפנה למורה התורנית.

– על כל התלמידים להישמע להוראות המורה התורנית. תלמיד שלא יישמע להוראות המורה התורנית חצה קו אדום על כל המשתמע מכך (ראו 'התנהגות') .

– בימי גשם אין לצאת לחצר. יש להישאר בכיתות ובאמפי ולהישמע להוראות.

– זכות התלמיד לעלות על מגרש הספורט רק ביום השכבתי!! חל איסור על התלמידים לעלות על מגרש הספורט ביום בו משחקת שכבה אחרת. אין לעלות על מגרש הספורט אלא בנעלי ספורט.

– אין לצאת עם דברי מאכל מחוץ לכיתה.

הפסקת אוכל

– במהלך הפסקת האוכל התלמידים נשארים ישובים במקומותיהם בזמן האכילה ולאורך כל ההפסקה. (מורי חנ"ג, מוסיקה, מחשבים, מדעים- ילוו תלמידים לכתה).

– זה הזמן היחיד בו ניתן להיכנס לכיתות ולהודיע הודעות.

– כמו בשיעורים, יש לאפשר לצאת לשירותים רק לתלמיד אחד בכל זמן.

– בכיתות נמוכות ילדים יישארו מספר דקות במידה ולא סיימו לאכול.

– הפסקת האוכל היא זמן שאפשר לנצל לשיח בנושאם שונים: עניינים חברתיים, אקטואליה, קריאת סיפור בהמשכים, הצגת סרטון, מצגת.

הפסקה בריאה

נוהג הוא בביה"ס שאחת למספר שבועות בימי שישי תלמידי שכבה, לפי תור, מקיימים בהפסקת  העשר יריד אוכל. המודעות לתזונה נכונה צריכה להנחות את תלמידי והורי ביה"ס במהלך תכנון ההפסקה. עליהם להציע מזונות בריאים ומזינים, וכן להתייחס להגבלות הנובעות מאלרגיות למזון. המרכיבים המרכזיים של ההפסקות יהיו: פסטות, פשטידות, לחמים, ירקות, פירות. מחירם של הפריטים המוצעים למכירה ינוע בין 1-2 ₪.

– הכנסות ההפסקה נחלקות כך: 50% יועברו לחשבון הכיתה, 50% יועברו לחשבון מועצת התלמידים. תלמידי ז' ח' גורפים את כל הסכום לטובת אירועי סוף השנה.

–  הכסף כולו מופקד בחשבון הורים של ביה"ס תחת הסעיפים הנ"ל.

חשוב לזכור שכספי ההפסקה שייכים לשכבה כולה. שימוש בכספים רק לאחר יידוע וקבלת אישור מהנהלת ביה"ס, ורק לטובת ילדי השכבה כולה.

לא לשכוח: בימי הפסקה בריאה להצטייד בארוחת עשר!!

התנהגות (ציון)

על מנת ליצור אקלים המאפשר צמיחה, למידה ומיצוי היכולת האנושית הגלומה בכל תלמיד ותלמידה, וליצירת אווירה נעימה ותומכת- אנו נדרשים להתנהגות שיש בה יחס של כבוד לכל באי ביה"ס.

להלן הרכיבים בציון ה"התנהגות" כפי שמופיע בגיליון ההערכה:

יחס למורה ולאיש צוות– על התלמידים להישמע להוראות המורים, לפנות אליהם בכבוד.

יחס מזלזל, חוצפה, וכחנות, אי שמיעה להוראות הצוות, מהווים חציית קו אדום .

יחס לחבר/ה– על התלמידים לנהוג הגינות ביחסים עם עמיתים לכיתה ועם תלמידי ביה"ס כולם.

חרם, פגיעה פיזית או מילולית, העלבה, איום, סחיטה, הצקה, פגיעה ברכוש של חבר/ה- אסורים בהחלט ומהווים  קו אדום.

שמירה על רכוש– על התלמידים לשמור על רכוש ביה"ס. פגיעה כלשהי ברכוש ביה"ס מהווה חציית קו אדום.

בטיחות– על התלמידים להקפיד לשמור על כללי הבטיחות כפי שהוגדרו. הפרת כללים אלו מהווה חציית קו אדום.

התנהגות בשיעור– על התלמיד להישמע להנחיות המורה ולפעול על פיהן. להקפיד על יחס מכבד לסובבים אותו.

זכויות

שמירה על זכויות התלמידים נועדה להבטיח שהתלמידים יקבלו את התנאים הנדרשים כדי ללמוד. הזכות ללמוד בכיתה היא זכות נקנית שיכולה להילקח ממי שאינו מכבד את זכויות עמיתיו.

הזכויות של התלמידים הן:

– הזכות ללמוד באווירה בטוחה , ללא חשש מאלימות.

– הזכות שיתנהגו אליהם בכבוד, לא יכנו אותם בכינויים משפילים ולא ישבשו את שמם.

– הזכות להתריע בפני המורה על פגיעה בהם.

– הזכות לשמירה על פרטיות.

– הזכות להבין את החומר הנלמד ולקבל הסבר.

– הזכות לדעת מהן הציפיות מהם לאורך השנה.

– הזכות לא להיענש לפני שהכללים הובהרו.

– הזכות לדעת מדוע הם מקבלים את הציונים שהם מקבלים,

ולדעת באופן שקוף ומלא כל דבר שפוגע בציונים.

– הזכות להפסקה מלאה שהיא חופש אמיתי מלימודים.

הזכויות של המורים הן:

– הזכות ללמד ללא הפרעות.

– הזכות ללמד בכתה נקייה ומסודרת.

– הזכות ליחס מכבד מתלמידים והורים.

– הזכות להפסקה, במהלך יום הלימודים.

– הזכות לשעות עבודה מוגדרות.

חדר מורים

כשמו כן הוא: חדר המיועד למורים בלבד (!) עבור הפסקה, התכנסות ועבודה.

– חל איסור על תלמידים להיכנס לחדר המורים אלא במקרה מיוחד בו תינתן הנחייה מפורשת מאחד מחברי הצוות.

– אין לאפסן את כיבוד ההפסקה הבריאה בחדר המורים. הכיבוד יאופסן בחדר הכיתה. כיבוד שדורש קירור יאופסן במקרר על ידי המחנכת.

– חל איסור על תלמידים להכין שתייה חמה!! במקרה הצורך איש צוות יכין שתייה פושרת עבור תלמידים.

– תלמידים לא יופנו לעבודה או להתכנסות בחדר מורים. עבודה פרטנית או התכנסות תתקיימנה בחדר המקצועות, בחדר להוראה מתקנת או בספרייה.

חובות

מילוי החובות נועד להבטיח שהתלמידים ילמדו, יתקדמו וימצו את המרב ממערכת החינוך.

החובות של התלמיד/ה הן:

– להישמע להוראות של כל מורה וכל מבוגר בעל תפקיד בביה"ס.

– לנהוג בכבוד כלפי כל באי ביה"ס.

– לבוא בזמן לשיעור ולא להפריע למהלכו.

– להכין את שיעורי הבית ולהגיע לשיעור מוכנים ועם הציוד הנדרש.

– לשמור על ניקיון הכיתה ובית הספר ועל שלמות הציוד.

– להתנהג בנימוס, להקשיב, לא לפגוע בתלמידים אחרים.

– להתעדכן ולהשלים חומר שהוחסר. אי נוכחות בשיעור אינה פוטרת מידיעת החומר.

– לעדכן את המורה בבעיה שיכולה להפריע לתפקוד השוטף.

חובות המורה הן:

– לדאוג להגנת זכות התלמיד ללמוד.

– להקפיד על הלמידה בשיעור, ולא לתת לאף אחד להפריע לשיעור. להקפיד שהשיעור מתנהל בשקט וללא לחצים.

– להספיק את החומר בשיעורים, לא לגלוש להפסקה.

– לפעול באופן הוגן ושקוף ביחס לכל התלמידים.

טיולים

לטיולים חשיבות רבה בתהליכים הלימודיים, החברתיים והחינוכיים. ככלל אנו רואים בכל יום טיול יום לימודים חשוב מאין כמוהו ואנו מתכוננים לקראתו בכיתות, כדי להפיק ממנו את המרב.

– הנחיות לקראת הטיולים השונים יינתנו בחוזר מיוחד בסמוך ליציאה לטיול.

– אין אפשרות להוציא תלמיד לטיול ללא אישור כתוב וחתום ע"י הוריו.

– הציוד הבסיסי  אשר על כל תלמיד להגיע עמו ביום טיול הוא : תרמיל נוח עם סנדויץ' ופרי, מים במנשא, כובע, נעלי הליכה נוחות. לטיולים קצרים, כל ילד מביא לעצמו ארוחת בוקר ופרי. לטיולים ארוכים כל ילד מביא ארוחת בוקר וצהריים.

– במהלך הנסיעה ישבו התלמידים במושב כשהם חגורים.

– מומלץ לא להביא ציוד יקר ערך לטיולים. ציוד יקר ערך, כולל טלפונים ניידים, שיובאו לטיול הנו באחריות התלמיד.

– טלפונים ניידים יהיו כבויים על פי הנחיית המורה המלווה.

– הורים מלווים מוזמנים להצטרף בהתייחס למקומות באוטובוס. בנוסף, יש לקחת בחשבון שיש אתרים המחייבים הורים על דמי כניסה. במקרים אלו  תהייה הגבלה על מספר ההורים המלווים.

– תלמידים בעלי בעיה חוזרת ונשנית של חוסר משמעת להוראות המורים, לא יצאו לטיולים, או שיצאו בליווי הוריהם.

טלפונים ניידים

במוסדות חינוך רבים חל איסור על הבאת טלפונים ניידים לביה"ס. אנחנו ממליצים להימנע מהבאת טלפון נייד. במקרה ותלמיד מביא טלפון נייד לביה"ס, חובה עליו להטמינו בתיק כשהוא כבוי או במצב טיסה.

– חל איסור על השימוש בטלפון נייד בשעות הפעילות של בית הספר. במקרה ותלמיד יזדקק ליצור קשר עם הוריו, או להפך, הדבר ייעשה באמצעות מזכירות בית הספר.

– תלמיד שישתמש במכשיר בין השעות האלה, יילקח מכשיר הטלפון עד לבירור.

– אחריות שלמות הטלפון על התלמיד.

על פי הנחיות משרד הבריאות יש להפחית את השימוש בטלפונים ניידים אצל ילדים עקב חשש לסכנה בריאותית. ההורים מתבקשים להנחות את ילדיהם להימנע משימוש בטלפון הנייד למעט מקרים דחופים.

יחס ללימודים (ציון)

זמן השיעור הוא קדוש ומיועד ללימודים. הקפדה על משמעת מאפשרת ניצול מקסימלי של זמן השיעור ומבטיחה את מימוש זכותם של התלמידים ללמוד, מאפשרת לימודים באווירה טובה, שקטה ורצינית.

ציון המשמעת משקף את יחס התלמיד ללימודים וכולל את הסעיפים הבאים: הגעה בזמן לשיעור, הגעה לביה"ס בתלבושת אחידה והופעה נאותה, מילוי תפקידים, שמירה על הקשבה במהלך השיעור, שמירה על סדר וארגון והבאת ציוד.

הקפדה על רכיבי "יחס ללימודים", יבטיחו מיצוי יכולות התלמיד וקיום שיעור מיטבי, ועל כך חשיבותם הרבה.

הגעה בזמן/איחור– יגיע לכיתה עם פתק שמעיד על כך.

הכניסה לכיתה באיחור תיעשה בשקט וללא הפרעה. הסברים יימסרו בהפסקה. התלמיד יירשם על איחור גם במערכת סמארט סקול. סך האיחורים יצויינו בגיליון ההערכה, ויהוו מרכיב מציון 'יחס ללימודים'. במקרה של איחור לא מוצדק בן יותר מעשר דקות- לא תינתן כניסה לכיתה.

הקשבה/ הפרעה–  במהלך השיעור על התלמידים לשמור על הקשבה, להתרכז בנלמד, להקפיד על דיבור ברשות ולהימנע מהפרעה למהלך השיעור. דיבור עם תלמיד אחר, העברת פתקים, טלפון נייד שמצלצל/ התעסקות בטלפון נייד, זריקת חפץ במקום העברתו בשקט, ישיבה שלא במקום הקבוע ללא אישור המורה, או כל דבר אחר שמפריע לריכוז המורה והתלמידים- יגרום לרישום ויבוא לידי ביטוי בציון 'יחס ללימודים'. הפרעה חוזרת ונשנית עלולה לגרום להוצאה מהכיתה ותקבל התייחסות כחציית קו אדום על כל המשתמע מכך (ראו להלן 'התנהגות').

השתתפות- תלמיד מרוכז וקשוב המגלה עניין בשיעור נחשב כמשתתף. ההשתתפות אקטיבית בכיתה היא גם וולונטרית וגם נתונה להחלטת המורה.

מילוי תפקידים- בנוסף לתורנות הכיתה ממלאים התלמידים תפקידים שונים, לפי שכבות גיל כגון: משמרות זה"ב, צוות ביטחון, מועצת תלמידים, חונכות ועוד.

סדר וניקיון– על התלמידים לשמור על סדר וניקיון בסביבתם , על השולחן ובמחברות, הן במהלך השיעורים והן במהלך הפסקת האוכל. בתחילת השיעור על התלמיד להיות מוכן עם הציוד הנדרש בצד השולחן, על סביבתו להיות נקייה ומאורגנת, על התיק להיות סגור, מונח מאחורי הכיסא או בצמוד לשולחן.

הבאת ציוד–  על התלמידים להגיע לשיעורים השונים עם הציוד הנדרש. אין להוציא ציוד מהתאים לאחר כניסת המורה.

תלבושת והופעה– על התלמידים להגיע בתלבושת ובהופעה מסודרת כנדרש. ראו סיף נפרד.

 אין להופיע לבי"ס עם לק ו/או איפור. אין להופיע עם אביזרים כגון: עגילים שאינם צמודים, צעיפים, כובעים. יש להקפיד על שיער ארוך אסוף.

ריצה יומית

כלל תלמידי ביה"ס מוזמנים לרוץ משך 15 דקות מידי יום. הריצה היומית מתקיימת בין השעות 9:30- 9:45, ללא פגיעה מזמן ההפסקה.

ועדת ספורט וצוות ביה"ס פועלים לעודד תלמידים לקחת חלק פעיל יותר ויותר בריצה היומית, ולנצל את ההזדמנות לשיפור הכושר הגופני. מידי חודש יתקיים מרוץ שכבתי בו יוכלו התלמידים לעקוב אחר התקדמותם. הריצה באוויר הפתוח בצוותא היא הזדמנות לקהילת ביה"ס לחוות פעילות חברתית משחררת, אשר השפעותיה הטובות יבואו לידי ביטוי בתחומים רבים.

תורני הכיתה

– בשבוע הראשון יש להגדיר את תפקידי התורנים בכיתה.

– תפקידי התורנים:

1.לסדר  ולאוורר את הכיתה.

 1. לנקות את הכיתה (לטאטא), לרוקן את הפח, למחוק את הלוח.
 2. לוודא שעל הלוח רשום תאריך עברי ולועזי.
 3. לוודא הרמת כסאות  על  ידי  התלמידים   בתום  יום  הלימודים.
 4. לכבות את האורות והמזגנים  בתום  יום  הלימודים.
 5. לסגור את חלונות הכיתה בתום יום הלימודים.

– יש לתלות את תפקידי התורנים בלוח המודעות הכיתתי, וכן את שמות התורנים לאותו שבוע.

– יש לקבוע מדיניות לגבי הישארות בכיתה (תלמיד לא מרגיש טוב- באישור המורה, מספר דקות לסיים ארוחה- באישור המורה..)

– בכיתות נמוכות בהן התלמידים לא מספיקים לסיים את הארוחה בהפסקת האוכל רצוי להאריך את הפסקת האוכל לתוך השיעור (לקצר את השיעור בחמש דקות), על מנת למנוע מצב של הישארות בכיתה עם תום ההפסקה.

– תורני הכיתה ירשמו שמות תלמידים שלא נשמעים להוראות  ולא יוצאים מהכיתה, יפנו למורה התורנית (ללא עימותים עם חבריהם לכיתה).

– התורנים יחתמו את שמם על 'לוח התורנים' לאחר מילוי תפקידם לאחר כל הפסקה.

תלבושת והופעה

 1. חולצת טי עם צווארון עגול, צווארון וי או חולצת פולו חלקה בכל הצבעים כשעליה מוטבע לוגו בית הספר.
 2. מכנסיים ארוכים או מכנסיים קצרים עד לאורך חצי הברך (לא מכנסונים).
 3. בחורף תתאפשר לבישת סוודר או מיזע (סווטשרט) חלק , כשמתחת חולצת תלבושת- תלמיד שיוריד את המיזע יצטרך להישאר עם חולצת ביה"ס.
 4. נעלים – נעלים סגורות וסנדלים (לא פתוחים מאחור).
 5. ביציאה לסיורים לימודיים יש ללבוש את התלבושת האחידה.
 6. ביציאה לטיול השנתי- חובה ללבוש תלבושת אחידה. יש להקפיד על חולצה ולא גופייה, על מכנסיים ארוכים- לפי ההנחיות שיינתנו לקראת הטיול.
 7. באירועים רשמיים (טקסים וכו') יש ללבוש חולצת בי"ס לבנה.
 8. אין להופיע לבי"ס עם לק ו/או איפור. אין להופיע עם אביזרים כגון: עגילים שאינם צמודים, צעיפים, כובעים. יש להקפיד על שיער ארוך אסוף.
סגירת תפריט