בית בן גוריוןדוד בן גוריון – "אמץ אתר היסטורי, בית בן-גוריון בתל-אביב", כיתות ו'

לידתה של מדינה – על תל אביב, מנהיגות והמדינה שבדרך

רציונל: האתר ההיסטורי הינו נדבך חשוב בלימוד סיפורם של תקופה ומקום. באמצעות פרויקט "אמץ אתר", ייחשפו, הדדית, האתר והמשתתפים בפרויקט, לחשיבות הערכית-תרבותית של המקום ולערך המוסף שבלמידת חקר דרך האתר ההיסטורי, שתוביל ליצירה משותפת של פרוייקט סיום. בפרויקט נאיר את סיפור לידתה של המדינה באור חדש ונלמד עליו באופן ייחודי, חווייתי ומשמעותי.

אנו מאמינים כי עשיה למען אתר היסטורי, תעשיר ותעמיק המחויבות של כל העושים והעוסקים בדבר ותחזק את ההבנה ששימור האתרים ההיסטוריים הם חלק משימור הזיכרון וההיסטוריה.

בית בן גוריון

מטרות:

  • חשיפת התלמידים לחשיבות האתר ההיסטורי באמצעות היכרות עם הסיפור ההיסטורי העומד מאחוריו והעמקת הסיפור של האיש שעל שמו קרוי "בית ספר בן-גוריון".
  • חיזוק החיבור והמחויבות של התלמידים למוזיאון, באמצעות יצירת חדוות למידה על ידי למידה מגוונת חוקרת ומשמעותית.
  • הכרה בערך שימור האתרים היסטוריים ובקיומם בתוך הנוף המודרני – עירוני.
  • העצמת קבוצת התלמידים, באמצעות התנסות ביוזמה והובלה של תהליך, עבודת צוות שוטפת וניהול פרויקט מסכם.
סגירת תפריט