בית הספר שואף לייצר עבור תלמידיו סביבת לימודים וחיים בטוחה, מעניינת, מגוונת ומאתגרת.

-אנו מאמינים כי סביבה בטוחה– בה ירגישו כל אחת ואחד מתלמידינו בטוחים לנוע במרחב, בטוחים להשמיע את קולם ובטוחים לטעות – תוביל ליצירת אקלים מיטבי אשר יהווה גורם מכריע לחוויה חיובית בביה"ס וכלפיו ויקדם, בין השאר, הישגים למיצוי הפוטנציאל.

לשם כך הוגדרו נהלים ואורחות חיים בבית הספר. הללו מוטמעים כל העת בקרב תלמידים, מורים והורים ליצירת קהילה בטוחה ומכבדת.

-אנו מאמינים כי מפגש תלמידינו עם מגוון תחומי דעת יעשיר את עולמם, יעורר ויעודד עניין, סקרנות ומוטיבציה ללמידה.

לשם כך נבנתה תכנית העשרה תוספתית (גם במסגרת תל"ן)המזמנת  הכרות עם שפות תקשורת שונות באמצעותן יוכלו התלמידים להתנסות ולהביע את עצמם. תלמידינו מפיקים סרטונים וסרטוני אנימציה, כותבים סיפורי קומיקס, חוקרים דמויות המעוררות בהם השראה, מפיקים הצגות תיאטרון, פועלים בגינה לימודית, נפגשים עם יצירות אמנות ויצירות מוזיקליות..

-אנו מאמינים כי על בית ספרנו להציב אתגרים עבור תלמידיו. הללו יקדמו ערכים של עבודה קשה, התמדה, הכרות ואמון ביכולת אישית והצבת אתגרים אישיים- והשמעת קול אישי.

לשם כך בית הספר שואף להגדיר במקצועות הלימוד השונים משימות הערכה מגוונות אשר תשמשנה בנוסף להזדמנות להשמעת קול אישי, הזדמנות לעבודת חקר אישית או קבוצתית, והצגת תוצר סופי הדורש עבודה מאומצת, עקבית ומעמיקה.

בי"ס בשיתוף עם קהילת ההורים בחר בייחודיות העוסקת בנושאי התקשורת, זאת במטרה לטפח דור של צרכני מדיה מודעים, פעילים, ביקורתיים, מעריכים ומגיבים.

סגירת תפריט