יזמה שהחלה בכיתות א' בשנה"ל הקודמת, מתרחבת לכלל הכיתות והתלמידים.

מורה ל5 דקות

הפעילות:

כל אחת  או אחד מתלמידי הכיתה יוזמנו לבחור נושא הקרוב לליבם, ולהציגו בפני חבריהם לכיתה משך 5- 10 דקות. לאחר קבלת אישור מהמורה על הנושא הנבחר, יצאו לדרך, יחקרו ויחפשו דרך מתאימה להציגו בפני חבריהם.

לאחר הצגת הדברים, תלמידי הכיתה יוזמנו להגיב בקצרה, וכן לכתוב משוב בו יבחרו להתייחס: לתכנים, לאופן ההעברה, או אולי.. לשאול שאלה.

הוגדרו קריטריונים לבחירת הנושא:

  • על הנושא להיות מוכר לתלמיד המציג. נושא שהוא בקיא בו במידה זו או אחרת. שמעניין אותו. דרך הנושא יהיה אפשר להכירו טוב יותר.
  • נושא שיש דרך להעביר אותו באופן שיעניין ויהיה ברור לילדים שלא מכירים אותו.
  • יש לקחת בחשבון את הזמן הקצר הנתון. לא לחרוג מ- 10 דקות.

עם סיום ההרצאה, יגיש המרצה סיכום קצר של הדברים בדף מיוחד אשר יתלה בפינה ייעודית בכיתה. התלמידים יוכלו לעיין בתכנים אשר הוצגו במסגרת זו, בזמנם החופשי.

מטרות:

עבור הכיתה: העשרה, היכרות, גיוון ועניין

עבור התלמיד: העצמה, עמידה מול קהל, חקר והתארגנות

בהצלחה לכולם!

סגירת תפריט