VTS (Visual Thinking Strategies) היא שיטה הוראה המשתמשת באמנות ככלי לפיתוח חשיבה ביקורתית ויצירתית, וכן מיומנויות אבחנה, התבוננות ותקשורת. השיטה פותחה בארה"ב ע"י מומחים בתחומי הפסיכולוגיה הקוגניטבית והחינוך המוזיאלי, ונשענת על מחקר של למעלה מ-30 שנה. דיון VTS מבוסס על התבוננות ביצירת אמנות ועל שיחה מונחית, המאפשרת העלאת רעיונות בסביבה בטוחה ולא שיפוטית תוך דיון דמוקרטי בו נחשפות פרשנויות אפשריות שונות של עבודת האמנות. 

השיטה פותחה ככלי להדרכה במוזיאונים ומיושמת במוזיאונים רבים בארה"ב ובאירופה. בהמשך פותחו תכניות לימודים לבתי ספר ולאוניברסיטאות וכן יישומים נוספים בתחומים כגון: חינוך, אבחון רפואי, מחקר מודיעיני, ניהול וייעוץ ארגוני, הנחיית קבוצות חשיבה ועוד.

השתתפות בדיון VTS מאפשרת לחוות תהליכי חקירה ולמידה מתוך התבוננות, שיח, הקשבה והבעת רעיונות, כששיטת ההנחיה מדגישה את תהליכי החשיבה האישיים והקבוצתיים, גמישות מחשבתית והתמודדות עם מצבי עמימות.

המיומנויות הנרכשות בדיונים על יצירות אמנות ניתנות להעברה לתחומי תוכן אחרים, ומיושמות בתחומים כגון שירה וטקסטים שונים, לימודי שפה, מדעים ועוד.

שיטת VTS מיושמת בישראל החל משנת 2012 ע"י עמותת אמנות החשיבה החזותית במגוון תחומים ותכניות. בין הגופים השותפים לפעילות בארץ: מוזיאון תל אביב לאמנות, עיריית תל-אביב ובתי ספר בעיר, חטיבת המחקר באמ"ן (אגף המודיעין, צה"ל), בית הספר למדעי ההתנהגות בצה"ל, משרד ראש הממשלה, בית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה, בצלאל האקדמיה לאמנות, מכללת קיי, מכון מנדל למנהיגות, הספריה הלאומית, המרכז הבינתחומי בהרצליה ועוד.

בשנת הלימודים תשע"ט יוכשר צוות מורי עברית בהנחיית דיון vts. דיוני vts יתקיימו בכלל הכיתות כחלק משיעורי עברית.

סגירת תפריט